Etkinlik Detay

İngilizce

İngilizce

Okulumuzda yoğunlaştırılmış ingilizce programları uygulanmaktadır. Erken yaşta çocuklar yeni bir dili çok hızlı öğrendiklerinden, okul öncesi eğitimde yabancı dil büyük öneme sahiptir. Küçük yaşta öğrenilen ingilizce sayesinde yalnızca sözcük bilgileri değil, telaffuz etme becerileri de gelişir. Zihinsel gelişim açısından da önem arz etmiş olup kendilerini ifade etme yöntemlerini geliştirirler. Oyunlar, şarkılar, tekerlemeler, flash kartlar ve eğitici program setleriyle birlikte çocuğun görsel ve işitsel duyularına hitap edererk. öğrenmeyi hızlandırırız.

.

 

whatsapp