Etkinlik Detay

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

İnsanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri için davranışların temelinde yatan değerlerin kazanılması oldukça önemlidir. Bu davranışların erken çocukluk döneminde kazandırılması gerekmektedir.Okul öncesi dönemde alınan eğitimin çocukların gelecekteki kişilik yapısına büyük ölçüde etkisi olacağından bu dönemin en doğru ve en verimli geçirilmesi gerekir.Okul öncesi dönemde çocuklara sevgi, saygı, arkadaşlık, yardımlaşma-paylaşma, tutumluluk, hoşgörü, sorumluluk, iş birliği, barış gibi değerlerimiz çeşitli etkinliklerle verilerek çocukların bu değerleri benimsemeleri ve kişiliklerinin gelişmesine temel oluşturması sağlanmaktadır.Değerler eğitimiyle çocuklar, tutum ve davranışlarını iyi bir şekilde yürütebileceklerdir. Yaşadığı toplum tarafından kabul görebilecek, hayata olumlu bakabilecek, sorumluluklarını yerine getirebilecek, empati kurabilecek, sağlıklı bir kişilik sergileyen bireyler olarak yetişeceklerdir.

.

 

whatsapp