Etkinlikler

Okulumuzda yoğunlaştırılmış ingilizce programları uygulanmaktadır. Erken yaşta çocuklar yeni bir dili çok hızlı öğrendiklerinden, okul öncesi eğitimde yabancı dil büyük öneme sahiptir. Küçük yaşta öğrenilen ingilizce sayesinde yalnızca sözcük bilgileri değil, telaffuz etme becerileri de gelişir. Zihinsel gelişim açısından da önem arz etmiş olup kendilerini ifade etme yöntemlerini geliştirirler. Oyunlar, şarkılar, tekerlemeler, flash kartlar ve eğitici program setleriyle birlikte çocuğun görsel ve işitsel duyularına hitap edererk. öğrenmeyi hızlandırırız. […]

Okul öncesi satranç eğitimi çocukların düşünsel becerilerini geliştirir. Olaylara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı kazandırır. Planlı hareket etmenin önemini kavratır. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyerek, kendine güven duygusu aşılar. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi, kabullenmeyi ve kazananı kutlamayı öğretir. Özellikle dikat dağınıklığı olan çocuklar için etkili bir egzersiz yöntemidir. […]

İnsanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri için davranışların temelinde yatan değerlerin kazanılması oldukça önemlidir. Bu davranışların erken çocukluk döneminde kazandırılması gerekmektedir.Okul öncesi dönemde alınan eğitimin çocukların gelecekteki kişilik yapısına büyük ölçüde etkisi olacağından bu dönemin en doğru ve en verimli geçirilmesi gerekir.Okul öncesi dönemde çocuklara sevgi, saygı, arkadaşlık, yardımlaşma-paylaşma, tutumluluk, hoşgörü, sorumluluk, iş birliği, barış gibi değerlerimiz çeşitli etkinliklerle verilerek çocukların bu değerleri benimsemeleri ve kişiliklerinin gelişmesine temel oluşturması sağlanmaktadır.Değerler eğitimiyle çocuklar, tutum ve davranışlarını iyi bir şekilde yürütebileceklerdir. Yaşadığı toplum tarafından kabul görebilecek, hayata olumlu bakabilecek, sorumluluklarını yerine getirebilecek, empati kurabilecek, sağlıklı bir kişilik sergileyen bireyler olarak yetişeceklerdir. […]

Nesnelerin internete bağlanmaya başladığı ve birbiriyle iletişime geçtiği bir zamandayız. Akıllı evler, akıllı şehirler ve akıllı araçlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Yakın gelecekte şu anda var olmayan bir çok yeni meslek ortaya çıkacaktır ve mevcut bir çok meslek grubuna ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerileri ile donatılması oldukça önemlidir. Robotik/Kodlama bilimi ve eğitimi bu becerilerin gelişmesinde ve geleceğin inşasında oldukça etkilidir. Robotik eğitimi alarak robot yapmayı öğrenen çocukların kendine güvenleri, öz saygıları, üretkenlikleri ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri yani 21. yüzyıl becerileri gelişmektedir. Çevresindeki problemler için kendi çözümlerini üretebilen, algoritma ve kodlama bilen, kendi ürünlerini ortaya çıkarabilen bireyler olarak yetişmektedir. […]

Okuma yazamaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır. Bu çalışmalar çocukta sağlıklı öğrenmeyi gerçekleştirmesi için yaşamın içine girerek ilköğretime geçişini kolaylaştırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir.  Asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Çocuğun yazması zihinsel gelişiminin yanı sıra el-göz koordinasyonu,  parmak kaslarının ve kemiklerinin gelişiminin tamamlanmasına bağlıdır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları içerisinde yer alan etkinliklerle bu alanlar desteklenerek çocukların okul olgunluğunu kazanmaları sağlanır. […]

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır. […]

Drama, okul öncesi eğitime büyük katkılar sağlayan eğitim tekniklerinden biridir. Çocuğun sosyal gelişimi hızlandıkça kendine güveni artmaktadır. Çocuklarda problem çözme ve iletişim becerileri gelişmektedir. Drama pasiflikten ziyade aktif katılımı, bağımsız olmayı, demokratik olmayı, kişinin kendi becerilerinin farkında olmasını sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde geniş bir yer tutan drama, ezberin kenara itilerek uygulamanın ön plana çıkmasında büyük rol oynamaktadır. Drama uygulamaları çocukları birçok yönden geliştirebilmektedir. Çocuklar, duygu ve düşüncelerini, isteklerini, tutumlarını, değerlerini, tecrübelerini, alışkanlıklarını, bilgilerini vb. göz önüne sererek, hayal güçlerini kullanarak, birbirleriyle grup içinde etkileşerek, bir şeyleri paylaşarak, gözleyerek öğrenmektedirler. Çocukların bu yolla, yani yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bilgiler kalıcı olmakta ve hayata daha kolay bir şekilde geçirilebilmektedir. Drama, çocuğu merkeze alarak onun öğrenme sürecinde aktifleşmesin […]

Yaşamda önemli ölçüde mutluluğa,sosyalleşmeye ve daha birçok sosyal ve fiziksel gelişime katkısı olan geleneksel halk oyunlarımız ve modern dansta alanında uzman öğretmenimiz çocuklarımıza rehberliğiyle katkıda bulunacaktır. […]

Bale; dans, müzik ve dekor sanatlarının birleştirilerek kullanıldığı bir tiyatro gösterisidir. Balenin kendine has figürleri ve adım atışları vardır. Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır. – Bale eğitimleri klasik müzik eşliğinde yapılır. Bu durum çocuğun, müzik kulağının gelişmesine olanak sağlar. Bu sayede çocuk, müziğe nasıl eşlik etmesi gerektiğini öğrenir. – Bale eğitimi sırasında yapılan vücut hareketleri, içe basma, taban düşüklüğü, hafif omurga eğrilikleri gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici rol oynar. – Çocuğun duruşu düzelir, esnek bir vücut yapısı oluşur. – Bale eğitimi alan çocuk sağlıklı beslenmeyi öğrenir, güçlü bir bünye kazanır, bağışıklık sistemi güçlenir. – Bale eğitimi alan çocuk, özgüven sahibi olur ve hayat boyu kendini çevreye karşı daha iyi ifade eder. […]

Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, sanat eserlerine değer veren ve koruyan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.  Renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır. […]

whatsapp